Welkom bij Thiasos

Thiasos voorziet jaarlijks in een Leuvense ruimte, waarin op verschillende manieren aandacht wordt besteed aan klassieke cultuur. Onder “klassieke cultuur” verstaan we niet alleen het antieke Griekenland en Rome, maar ook het moderne Griekenland en Italië en de receptie van de antieke klassieke cultuur. Thiasos is ook een ontmoetingsplek voor studenten die Grieks, Latijn, Hebreeuws of Oude Geschiedenis studeren of in klassieke cultuur zijn geïnteresseerd, en in een onderlinge dialoog op een niet-studiegebonden wijze de klassieke cultuur willen exploreren. Het bestuur van Thiasos wordt gevormd vanuit een samenwerkingsverband tussen doctorandi, studenten en oud-studenten van de KU Leuven en de UCLL.

Klassiek is datgene wat als achtergrondgeluid overblijft, ook daar waar de meest onverenigbare actualiteit overheerst.

(uit: Italo Calvino, ”Perché leggere i classici”)