Onze partners

Onze partners in Leuven

Instituut Klassieke Studies

Instituut voor Klassieke Studies, KU Leuven Het Instituut Klassieke Studies (IKS) vormt een koepel van diverse Leuvense onderzoeksgroepen en organisaties die hun onderzoek of activiteiten richten op de geschiedenis, cultuur, literatuur en het ideeëngoed van de oudheid en de receptie daarvan in de West-Europese cultuurgeschiedenis.

Classici Lovanienses

Classici LovaniensesDe alumnivereniging Classici Lovanienses groepeert alle afgestudeerden in de richtingen Latijn, Grieks en Oude Geschiedenis aan de KU Leuven.

NKV Vlaams-Brabant

NKV Vlaams Brabant Het Nederlands Klassiek Verbond (NKV) is een vereniging voor iedereen die geïnteresseerd is in de Grieks-Romeinse Oudheid. NKV Vlaams-Brabant is de regionale afdeling hiervan voor de provincie Vlaams-Brabant. Thiasos en NKV Vlaams-Brabant werken samen voor de organisatie en promotie van een maandelijkse lezing.

Kring Babylon

Kring Babylon Babylon is de kring voor alle bachelorstudenten taal- en letterkunde aan de KU Leuven. Ook de studenten in de volgende afstudeerrichtingen mogen zich fier lid van Babylon noemen: Master in de taal- en letterkunde, Master in de taalkunde, Master in de Westerse literatuur, Master in de culturele studies en Master in de bedrijfscommunicatie. Filologen, academici, taalkundigen, literatoren en wetenschappers, maar bovenal: Babyloniërs.

Zusterverenigingen

Klassieke Kring Gent

Klassieke Kring Gent De Klassieke Kring is een studentenvereniging voor studenten Klassieke Talen aan de Universiteit van Gent. Deze kring organiseert een waaier aan eet-, drink-, sport-, feest- en cultuuractiviteiten.

Sodalicium Classicum Noviomagense

Sodalicium Classicum Noviomagense Het Sodalicium Classicum Noviomagense is de studievereniging van Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De vereniging organiseert allerlei activiteiten: lezingen, borrels, gala’s, boekenmarkten, sportactiviteiten en feesten. Deze activiteiten hebben vaak een klassiek tintje.